Sponsor actie


 Aan de leden van Biljartvereniging De Punt,

Tijdens de algemene leden vergadering van het seizoen 2016-2017 heeft Frans Mulderij zich  opgeworpen om te gaan proberen sponsoren voor onze vereniging te werven. Arnout Jonkers heeft toegezegd hem hierbij te helpen. Na een eerste verkenning hebben wij een aantal uitgangspunten opgesteld die wij aan het bestuur hebben voorgelegd. Het bestuur heeft akkoord gegeven op ons plan.

Met dit bericht willen wij als eerste aan de leden de mogelijkheid geven om onze vereniging te (laten) sponseren. Dus, mocht u interesse hebben of meer informatie hierover willen, dan vragen wij u om met Arnout of Frans contact op te nemen. Misschien zijn er ook in uw familie, kennissenkring, netwerk mensen of bedrijven die Biljartvereniging De Punt willen sponseren.

DOEL

Het doel is om geld te werven voor onze vereniging. Als tegenprestatie krijgen de sponsoren ruimte om hun logo/naam/merk onder de aandacht te brengen.

SPONSOR PAKKETTEN

Wij bieden 4 sponsor pakketten aan. Sponsor pakketten worden steeds aangegaan per 1 januari en voor de duur van 1 jaar. De sponsor pakketten:

Brons          € 25,–            Vermelding op de website

Zilver           € 75,–            Als Brons + vermelding op de sponsor wand in de biljartzaal

Goud           € 150,–          Als Zilver + toegang voor 1 persoon op de jaarlijkse feestavond

Platinum      € 300,–          Als Goud + toegang voor 1 persoon op het weekend

ONDERDELEN SPONSOR PAKKETTEN

Alle sponsoren krijgen ruimte in een “rollende banner” op alle pagina’s van de biljartsite en een aparte sponsoren pagina. De logo’s in de banner en op de sponsoren pagina zullen, indien gewenst, een link krijgen naar de website/webpagina van de sponsor.

Café De Punt is bereid een stuk muur beschikbaar te maken om daar vermeldingen van sponsoren op te hangen. Het idee is om op de muur een plank te maken met daarop “Sponsoren Biljartvereniging De Punt” met daar onder A5 landscape portretlijstjes met de naam en logo van de sponsor. Gedetailleerde invulling volgt en is in overleg met Café De Punt.

Naast de ruimtes voor logo/naam/merk krijgt de Goud sponsor voor één persoon toegang tot de jaarlijkse feestavond. Indien een sponsor een partner/introducee mee wil nemen naar de jaarlijkse feestavond is dit mogelijk door een bijbetaling van € 50,- hetgeen niet als sponsoring, maar extra bijdrage voor de feestavond geldt.

Platinum sponsoren krijgen voor één persoon toegang tot het 2 jaarlijks weekend-uitje van de biljartvereniging. Platinum sponsoren die zich aanmelden in een jaar dat er geen weekend-uitje plaats vindt kunnen het eerst volgende weekend-uitje mee. Indien een sponsor een partner/introducee mee wil nemen naar het 2 jaarlijkse weekend is dit mogelijk door een bijbetaling van
€ 100, – , hetgeen niet als sponsoring, maar als extra bijdrage voor het weekend geldt.

Alle sponsoring is altijd voor de gehele vereniging. Er gaat geen “teamsponsoring” plaats vinden.

Sponsoring geeft de sponsor geen extra rechten of privileges binnen de vereniging.

Met vriendelijke groet,

Arnout Jonkers (ja.jonkers@providerbv.nl)
en
Frans Mulderij (fmuldery@hotmail.com)

Klik op deze link om de sponsoren te bekijken SPONSOREN


 

Beste sponsor,

Nogmaals bedankt voor je bijdrage aan onze biljartvereniging!

De vermelding op onze website kun je vinden op: http://www.biljartverenigingdepunt.nl/sponsoren/

En bijgevoegd foto’s van ons sponsoren bord in de biljartzaal, gemaakt door Bas van de kroeft en Jeffrey Gruters.

En niet te vergeten de firma van de Akker voor het beschikbaar stellen van het hout.

Met vriendelijke groet,

Frans Mulderij en Arnout Jonkers