Opening van het cafe per 01-06-2020

Lieve gasten,

Op maandag 1 juni mogen wij weer beperkt open. Wij mogen binnen maximaal 30 en op het terras 12 personen hebben.

Onderstaand de regels even op een rij.

 • Er wordt gewerkt met reservering
  • Maandag 1 juni zijn wij open van 12.30 tot 18.00 uur en van 18.30 tot 23.30 uur
  • Maandag t/m donderdag zijn wij open vanaf 15.00 uur
  • Vrijdag en zaterdag middag zijn wij open van 15.00 tot 19.30, dan zal ook het terras
  sluiten
  • Vrijdag en zaterdag avond zijn wij open van 20.30 tot 02.00 voor een vaste prijs van
  € 40,00 incl drank
  Bij deze reservering ontvangt u een betaalverzoek i.v.m. niet op komen dagen.

  Een plek op het terras is geen plaats voor binnen. Bij weersverandering kunt u niet naar binnen als het maximaal aantal personen binnen is

 • Op het terras is reserveren niet nodig..

  • Biljarten kan met maximaal 2 personen per biljart. Maximaal 1,5 uur per biljart
  (Biljartvereniging heeft voorrang)
  • Personen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten, hier geld niet de 1 1/2 meter
  regel voor
  • Wij hanteren de regels conform het RIVM en kunnen u de toegang weigeren indien
  wij vermoeden dat u ziek bent
  • Reserveren is persoonsgebonden (uit 1 huishouden is toegestaan).
  Voor de vrijdag en zaterdag avond kan je 1 avond per week reserveren, zodat wij
  iedereen de gelegenheid geven om te komen
  • Bij binnenkomst zullen wij de controle vragen (koorts, verkoudheid, hoesten, in
  aanraking met Corona) zijn geweest stellen
  • Handen wassen bij binnenkomst

Ook voor ons is dit nieuw en spannend en zullen dit wekelijks evalueren en eventueel aanpassen.

LET OP: Reserveren is alleen mogelijk 1 dag van tevoren op
telefoonnummer 06-27311279

Bij voorkeur via Whatsapp.

Tot snel!!

Groet,
Johan en Jan
Café Bar de Punt

Tot nader order wordt er niet gebiljart.

Het Kabinet heeft hedenmiddag besloten om drastische maatregelen te nemen om het Corona virus tegen te gaan. Eén van deze maatregelen is, dat met ingang van zondagavond 15 maart 2020 alle horeca dicht moet om 18.00 uur.
Dit betekent dat café De Punt vanaf maandag 16 maart 2020 voorlopig gesloten is. Dus dat er ook niet meer gebiljart kan worden. Voorlopig gaat de maatregel duren t/m 06 april 2020. Wij houden u via onze website en social media op de hoogte van de verdere gang van zaken.

Het bestuur van Biljartvereniging de Punt.