Sponsor actie


Na twee succesvolle jaren waar een 20-tal sponsoren ons een warm hart hebben toegedragen gaan wij ook dit jaar weer door met het sponsorprogramma.
Met dit bericht willen wij als eerste aan de leden de mogelijkheid geven om onze vereniging te (laten) sponseren. Dus, mocht u interesse hebben of meer informatie hierover willen, dan vragen wij u om met Arnout of Frans contact op te nemen. Misschien zijn er ook in uw familie, kennissenkring, netwerk mensen of bedrijven die Biljartvereniging De Punt willen sponseren. Zo ja, laat het ons weten!

DOEL:

Het doel is om geld te werven voor onze vereniging. Als tegenprestatie krijgen de sponsoren ruimte om hun logo/naam/merk onder de aandacht te brengen en afhankelijk van de hoogte van het sponsorbedrag, ook deel te nemen aan onze 2-jaarlijkse feestavond of zelfs ons 2-jaarlijkse weekenduitje.

SPONSOR PAKKETTEN:

Wij bieden 4 sponsor pakketten aan. Sponsor pakketten worden steeds aangegaan per 1 januari en voor de duur van 1 jaar. De sponsor pakketten zijn:

Brons€ 25,–Vermelding op de website
Zilver€ 75,–Als Brons + vermelding op de sponsorwand (het vriendenbord) in de biljartzaal
Goud€ 150,–Als Zilver + toegang voor 1 persoon op het 6-ballentournooi , + de toegang voor 1 persoon op de 2-jaarlijkse jaarlijkse feestavond, mits deze in het betreffende sponsorjaar valt.
Platinum€ 300,–Als Goud + de toegang voor 1 persoon op het 2-jaarlijkse (weekend-)uitje, mits deze in het betreffende sponsorjaar valt.

In een overzichtelijk schemaatje:

 BronsZilverGoudPlatinum
WebsitevermeldingXXXX
Sponsorwand/Vriendenbord XXX
6-Ballen toernooi/Nieuwjaarsreceptie  XX
2-jaarlijkse feestavond (1 persoon)  XX
2-jaarlijks (weekend-)uitje (1 persoon)   X

ONDERDELEN SPONSOR PAKKETTEN

Alle sponsoren krijgen ruimte in een “rollende banner” op alle pagina’s van de biljartsite en een aparte sponsoren pagina. De logo’s in de banner en op de sponsoren pagina zullen, indien gewenst, een link krijgen naar de website/webpagina van de sponsor.

In de biljartzaal van Café De Punt hangt ons “Vriendenbord”. Op dit bord worden de logo’s van de Zilver, Goud en Platinum sponsoren afgebeeld.

Naast de ruimtes voor logo/naam/merk krijgt de Goud sponsor toegang voor 1 persoon op het 6-ballentournooi (de nieuwjaarsreceptie die over het algemeen op de eerste zondag van januari is) en de toegang voor 1 persoon op de 2-jaarlijkse jaarlijkse feestavond, mits deze in het betreffende sponsorjaar valt. Indien een sponsor een partner/introducee mee wil nemen naar de jaarlijkse feestavond is dit mogelijk door een bijbetaling van € 50,- hetgeen niet als sponsoring, maar extra bijdrage voor de feestavond geldt.

Platinum sponsoren krijgen naast bovengenoemde ook voor één persoon toegang tot het 2-jaarlijks weekenduitje van de biljartvereniging, mits deze in het betreffende sponsorjaar valt. Indien een sponsor een partner/introducee mee wil nemen naar het 2-jaarlijkse weekenduitje is dit mogelijk door een bijbetaling van het bedrag dat in dat jaar door het bestuur als “eigen bijdrage voor partner/introducee” is bepaald, hetgeen niet als sponsoring, maar als extra bijdrage voor het weekend geldt.

Alle sponsoring is altijd voor de gehele vereniging. Er gaat geen “teamsponsoring” plaats vinden.

Sponsoring geeft de sponsor geen extra rechten of privileges binnen de vereniging.

Met vriendelijke groet,

Arnout Jonkers (ja.jonkers@providerbv.nl)
en
Frans Mulderij (fmuldery@hotmail.com)

 

Klik op deze link om de sponsoren te bekijken SPONSOREN