Beste leden en donateurs,

Hierbij de notulen van de jaarvergadering van Biljartvereniging “De Punt” van dinsdag 1 oktober 2019.

 1. Opening
 2. Financieel jaarverslag wordt kort doorgelopen
  Cees Karelse leest een beknopt financieel verslag voor.
 3. Kascontrole door de kascontrolecommissie
  Ton Vijverberg en Martin van Halen hebben eerder die week de kas gecontroleerd en akkoord bevonden.
 4. Verkiezing kascontrolecommissie volgend jaar
  Ton Vijverberg blijft nog een jaar aan en Nico den Besten komt daar volgend jaar bij.
 5. Competitie 2019-2020
  We gaan weer over naar twee rondes.
  Halverwege worden de moyennes aangepast.
  Na de twee ronden volgt de play offs poules A en B. De nummers 1 t/m 5 gaan door in poule A en de nummers 6 t/m 10 gaan door in de poule B.
  In poule A neemt nummer 1 in de poule 4 winstpunten mee, de nummer 2 in de poule 3 winstpunten mee, enz. Dit geldt voor poule B ook.
 6. verkiezingen bestuur
  Er zijn geen andere aanmeldingen bijgekomen en er valt dan ook niets te kiezen. Het nieuwe bestuur wordt nu gevormd door Martin van Halen (secretaris), Theo Voorendt (penningmeester) en Frans Mulderij (voorzitter) waarbij Gerard Vijverberg nog een jaar aanblijft voor een goede overdracht van de lopende zaken.
 7. Feesten/weekend weg
  Er wordt gezamenlijk besloten om de laatste pouledagen extra feestelijk te maken en er wordt een weekend weg georganiseerd. Zes ballentoernooi gaat ook weer door. Het bestuur komt hierop terug.
 8. Rondvraag
  Bas: Bas vraagt wie er introducé kan zijn op feestjes, de huidige afspraak is dat dit iedereen kan zijn. Op het 6 ballentoernooi is de kroeg gewoon open, iedereen die er dan rondloopt hoeft geen introducé te zijn.
 9. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur