Tot nader order wordt er niet gebiljart.

Het Kabinet heeft hedenmiddag besloten om drastische maatregelen te nemen om het Corona virus tegen te gaan. Eén van deze maatregelen is, dat met ingang van zondagavond 15 maart 2020 alle horeca dicht moet om 18.00 uur.
Dit betekent dat café De Punt vanaf maandag 16 maart 2020 voorlopig gesloten is. Dus dat er ook niet meer gebiljart kan worden .Voorlopig gaat de maatregel duren t/m 06 april 2020 . Wij houden u via onze website en social media op de hoogte van de verdere gang van zaken.

Het Bestuur van Biljartvereniging de Punt

 


Geacht lid,

De perikelen rondom het Corona virus zullen je niet zijn ontgaan.
Als bestuur van onze biljartvereniging hebben ook wij onze verantwoordelijkheid besproken en hebben wij besloten de lopende competitie inclusief inhaalwedstrijden en de Play-off wedstrijden tot nader order wel door te laten gaan. Wij vragen teams die niet willen deelnemen aan de play-offs dit ons via de kopman te laten weten.

Daarnaast zijn wij afgelopen weken bezig geweest om eventueel eind mei een feestdag te organiseren. Het kan zijn dat wij die dag tot nader order niet door zullen laten gaan en te verplaatsen naar september.

Verder vragen wij eenieder de richtlijnen van de overheid te volgen en bij twijfel over eventuele besmetting de aanwijzingen van de overheid te volgen.

Onze excuses hiervoor, maar ook voor ons geldt dat dit een overmacht situatie is.

Wij houden je op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Het bestuur van Biljartvereniging De Punt


Beste leden en donateurs,

Hierbij de notulen van de jaarvergadering van Biljartvereniging “De Punt” van dinsdag 1 oktober 2019.

 1. Opening
 2. Financieel jaarverslag wordt kort doorgelopen
  Cees Karelse leest een beknopt financieel verslag voor.
 3. Kascontrole door de kascontrolecommissie
  Ton Vijverberg en Martin van Halen hebben eerder die week de kas gecontroleerd en akkoord bevonden.
 4. Verkiezing kascontrolecommissie volgend jaar
  Ton Vijverberg blijft nog een jaar aan en Nico den Besten komt daar volgend jaar bij.
 5. Competitie 2019-2020
  We gaan weer over naar twee rondes.
  Halverwege worden de moyennes aangepast.
  Na de twee ronden volgt de play offs poules A en B. De nummers 1 t/m 5 gaan door in poule A en de nummers 6 t/m 10 gaan door in de poule B.
  In poule A neemt nummer 1 in de poule 4 winstpunten mee, de nummer 2 in de poule 3 winstpunten mee, enz. Dit geldt voor poule B ook.
 6. verkiezingen bestuur
  Er zijn geen andere aanmeldingen bijgekomen en er valt dan ook niets te kiezen. Het nieuwe bestuur wordt nu gevormd door Martin van Halen (secretaris), Theo Voorendt (penningmeester) en Frans Mulderij (voorzitter) waarbij Gerard Vijverberg nog een jaar aanblijft voor een goede overdracht van de lopende zaken.
 7. Feesten/weekend weg
  Er wordt gezamenlijk besloten om de laatste pouledagen extra feestelijk te maken en er wordt een weekend weg georganiseerd. Zes ballentoernooi gaat ook weer door. Het bestuur komt hierop terug.
 8. Rondvraag
  Bas: Bas vraagt wie er introducé kan zijn op feestjes, de huidige afspraak is dat dit iedereen kan zijn. Op het 6 ballentoernooi is de kroeg gewoon open, iedereen die er dan rondloopt hoeft geen introducé te zijn.
 9. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur