Tot nader order wordt er niet gebiljart.

Het Kabinet heeft hedenmiddag besloten om drastische maatregelen te nemen om het Corona virus tegen te gaan. Eén van deze maatregelen is, dat met ingang van zondagavond 15 maart 2020 alle horeca dicht moet om 18.00 uur.
Dit betekent dat café De Punt vanaf maandag 16 maart 2020 voorlopig gesloten is. Dus dat er ook niet meer gebiljart kan worden. Voorlopig gaat de maatregel duren t/m 06 april 2020. Wij houden u via onze website en social media op de hoogte van de verdere gang van zaken.

Het bestuur van Biljartvereniging de Punt.

Corona virus

Hallo allemaal.

Voor verdere informatie bekijk de mededelingen op de op de link ”  van het bestuur”.

Het bestuur van Biljartvereniging De Punt