Geen woorden voor.

“ In Memoriam “

 

René Versteeg

7 januari 1974 – 5 februari 2021

 

Op vrijdag 5 februari 2021 kregen we het droevige bericht van het overlijden van René Versteeg.

René was al jaren een zeer gewaardeerd sponsor van onze Biljartverenging.

 

Namens de Biljartvereniging willen we zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte wensen met dit verlies.

Nieuwjaarswens bestuur.

Beste leden,

 

Na een bewogen jaar 2020 met helaas weinig tot geen biljarten en elkaar veel te weinig gezien te hebben, willen we jullie namens het Bestuur van Biljartvereniging De Punt een goed en gezond uiteinde wensen van 2020. Laten we ervan uitgaan en hopen dat we ergens begin 2021 toch weer lekker kunnen gaan biljarten. Om het jaar goed te kunnen afsluiten staat er voor elk lid van Biljartvereniging de Punt een attentie klaar bij de nieuwe wijnbar “Gastrovino by Frances” in de Utrechtsestraat Nr. 36. Graag de attentie voor 31-12-2020 ophalen.

Ondanks dat er nog niet gebiljart kan worden is het wel tijd om de contributie te gaan betalen. Als bestuur hebben we besloten om de contributie voor dit seizoen op € 40,- p.p. te stellen.

Hierbij het verzoek om dit bedrag voor 31-03-2021 over te maken op nr NL91 RBRB 0706 3912 92. t.n.v. Biljartvereniging De Punt.

 

Fijne jaarwisseling en tot snel!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur Biljartvereniging de Punt.