Herstart na corona!

Beste leden van Biljartverenging “De Punt”

 

Allereerst namens het Bestuur hopen we dat een ieder in goede gezondheid deze “Corona” periode doorkomt en/of is doorgekomen. Gelukkig zijn er sinds enige tijd weer voldoende mogelijkheden om te kunnen biljarten in Café De Punt. Dus ook weer spelen in competitie verband zoals we gewend zijn. Daarom willen we jullie uitnodigen voor een “jaarvergadering” om lopende zaken te bespreken en jullie informeren over de opzet van de Competitie 2021-2022. De vergadering staat gepland voor Donderdagavond 7 oktober om 20:00 uur. We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn om jullie te informeren hoe we de biljartcompetitie gaan opzetten. Aangezien er een behoorlijk aantal mutaties zijn qua teams en bezetting zullen we ook moeten kijken hoe we iedereen in een team krijgen om te kunnen biljarten.

Planning:

Donderdag 7 oktober 2021               Kopmannenoverleg                 18:30

Donderdag 7 oktober 2021               Jaarvergadering                     20:00

Maandag 18 oktober 2021                 Start Competitie 2021/2022     19:30

 

 

 

 

Met vriendelijk groet,

 

Het Bestuur.